Otázka: Spájajú planéty svoje dobré kvality a vytvárajú harmóniu?

Sri Chinmoy: Je to rovnaké ako s ľudskými bytosťami na zemi. Každý má svoje dobré vlastnosti, ale tieto vlastnosti sa nespájajú v určitom bode. Keď ty ukážeš všetky svoje najlepšie vlastnosti, vtedy môžem ja vyniesť na povrch všetky svoje nebožské vlastnosti. Obyčajne sa najlepšie vlastnosti všetkých planét nespájajú. Každá si ponecháva najlepšie vlastnosti pre seba.