Otázka: Existuje život na iných planétach?

Sri Chinmoy: Na ostatných planétach nie je skutočný rastlinný život, ani ľudský život. Pokiaľ ide o fyzický život, musíte vedieť, že pochádza iba z piatich elementov, a tie sa nachádzajú len na zemi. Ale v iných svetoch sa nachádzajú živé tvory. Duša samotná je živý tvor. Subtílne fyzické je živé, subtílny vitál je živý. Čokoľvek, čo je vo svojej subtílnej forme, je skutočné a má život.

Vo vyšších svetoch, ktoré nazývame Nebom, uvidíte veľmi veľké stromy. Ale na tejto úrovni vedomia nie je žiadny skutočný fyzický strom. Podoba tu je, hoci ju nemôžete vidieť svojimi fyzickými očami. Ale svojím intuitívnym okom, tretím okom, ich môžete ľahko vidieť. V týchto iných svetoch sú tiež bytosti, ale nie sú ako my. Ak použijete myseľ, myseľ privedie do popredia podobu. Myseľ chápe všetko rovnakým spôsobom, ako to robí na zemi, takže ich uvidíte ako ľudské bytosti. Ale ak sa ich pokúsite dotknúť, aby ste zistili, či sú z mäsa a kostí, nebudú. Nebudete cítiť kosti, svaly ani nič podobné, pretože ich podoba nie je na fyzickej úrovni. A tiež si môžu sami vziať podobu. Môžu si zobrať podobu, ktorou vás vyľakajú. Keď pochádzajú z vitálneho sveta, môžu byť skutočne desiví. Nesú si so sebou mohutnú silu, nebožskú silu. Keď ich porazíte na fyzickej úrovni, prasknú ako balón.

Tu na zemi sa stotožňujeme s fyzickou podobou. Keď vidíme podobu raz, uloží sa v našej mysli. Toto je Joeova tvár. Ak príde niekto s inou tvárou, poznáme, že to nie je Joe. V iných galaxiách je to inak. Aj keby sa podoba celkom zmenila, nie je to dôležité, pretože stotožnenie je so samotnou dušou a nie s fyzickou podobou. Keby vás niekto videl, keď ste mali desať rokov a teraz, keď máte štyridsať, nespoznal by, že je to tá istá osoba. Ale v iných galaxiách bez ohľadu na to, akú podobu si duša vezme, bude vždy rozpoznateľná. Budete schopní vedieť, kým ste a ostatní to budú tiež vedieť, pretože ste tá istá duša.

Samotné planéty sú všetky živé a keď ich navštívim, rozprávam sa s nimi. Práve dnes som sa rozprával s Jupiterom. Planéty si môžu zobrať akúkoľvek podobu, akú chcú. Môže to byť podoba ľudskej bytosti, môže to byť podoba zvieraťa alebo to môže byť podoba stromu. Môže to vyzerať, ako keby mali fyzickú podobu, ale nie je to na hrubej fyzickej úrovni. Naše fyzické sa skladá z piatich elementov, zatiaľ čo skutočnosť týchto bytostí je zložená z Mieru, Svetla a Blaženosti. Ale život tam určite je, ako by som sa inak mohol s nimi rozprávať a stretávať?

Takže život je vo všetkých galaxiách. Avšak život vo fyzickej podobe sa nachádza len na zemi. Existuje fyzický život, existuje univerzálny život, existuje transcendentálny život a existuje nesmrteľný život. Vo vnútri pozemsky spútaného života, ktorý trvá päťdesiat alebo osemdesiat rokov, sa ukrýva nesmrteľný život. Ale nachádza sa v ňom aj univerzálny a transcendentálny život. Nesmrteľný život je vo všetkých galaxiách. To, čo si uvedomuje nesmrteľný život vo vnútri pominuteľného života, je naše ašpirujúce vedomie.