Otázka: Aký majú víly jazyk? Hovoria ako my?

Sri Chinmoy: Nie, ich jazyku nebudete rozumieť, ale môžete ho počuť subtílnym uchom. Môžete mu porozumieť aj tretím okom. Veľakrát tretie oko zachytí ich hlas omnoho skôr než ucho. Nie je to jazyk, ktorý má slová. Jazyk, ktorý používajú, je svetlo. Odkaz je vo svetle. Môžu spievať a robiť všetko pomocou svetla.