Otázka: Keď tieto bytosti vezmú ľudí preč z lodí, čo zažívajú duše tých ľudí?

Sri Chinmoy: To celkom záleží na Vôli Najvyššieho. Ale tieto okultné sily majú zlomyseľné a detinské kvality. Niekedy tie duše nechcú odísť, ale sú prinútené.