Otázka: Mohla by to urobiť aj duchovne rozvinutá osoba?

Sri Chinmoy: Niekedy sa to stane. Ak si človek neuvedomuje svoje rozvinutie, potom je tu istá možnosť, že sa odovzdá zlým silám a namiesto toho, aby bol dobrým okultistom, bude nútený robiť čarodejníctvo. Niekto si môže rozvinúť pokoru, niekto ďalší si môže rozvinúť nejakú inú dobrú vlastnosť, ale ak si nerozvinie múdrosť, potom tu je nebezpečenstvo. Ak ho osloví zlý človek, môže sa k nemu pridať.