Otázka: Je pre mladších žiakov ľahšie vidieť víly?

Sri Chinmoy: Kde sú tí mladší? Vy všetci ste dospelí ľudia. Vaša myseľ pracuje veľmi, veľmi usilovne. Nikto tu nie je v detskom vedomí. Všetci sa snažíte pracovať mysľou. Inak by ste počas niekoľkých minút uvideli svet víl.

Je to len nedostatok vnímavosti. Jednému žiakovi som dával na jeho narodeniny požehnanie. Snažil som sa sedem rokov, ale nič, nemal žiadnu vnímavosť. Ak vnímavosť neprichádza aspoň na jeho narodeniny, potom, ó, Bože, čo mám robiť? Takže som musel použiť silu. Potom po šiestich alebo siedmich minútach som bol schopný dať mu to, čo som mu skutočne chcel dať. Ale používať silu je veľmi zlé. Ak nechávate dvere svojho srdca zatvorené, ak nechávate zatvorené všetky okná a dvere, ako potom vstúpi slnečné svetlo? Pre slnečné svetlo je prirodzené, aby do nás vstúpilo, ale ak sú okná zatvorené, potom slnečné svetlo nemôže vstúpiť. Avšak slnečné svetlo je veľmi mocné a istým spôsobom vstúpi. Môžete použiť silu, ale to je veľmi zlé. Niekedy to môže tomu človeku ublížiť.