Otázka: Ako môžeme vzývať anjela?

Sri Chinmoy: Tak ako vzývate Najvyššieho. Keď vidíte anjela, naozaj niečo cítite. Všetko sa zmení na niekoľko minút alebo na niekoľko dní. Vaše vedomie sa zmení, ako keby prúdilo. Je to veľmi krásne.