Otázka: Ako ďaleko je ich svet?

Sri Chinmoy: Dosť ďaleko. Ale je to vnútorný svet. Vzdialenosť tu nie je záležitosťou výšky. Nachádza sa v srdci, v univerzálnom Srdci.