57.

Keď získavam obrovskú radosť
z každej drobnej veci, ktorú robím,
stúpam nahor.