53.

Keď používam svoju oddanosť Bohu,
aby som pozdvihol úroveň sveta,
stúpam nahor.