40.

Padám dole,
keď sa stávam
svojou nečistou mysľou rozdelenia.