38.

Keď nadmerne kŕmim
temné pochybnosti svojej mysle
padám dole,
hlboko, hlbšie, najhlbšie.