20.

Padám dole,
keď sa vedome
a úmyselne teším
zo svojej mysle
ľahostajnej voči Bohu.