13.

Stúpam nahor,
keď ochotne, radostne a dychtivo
prijímam svetlo Božej múdrosti
svojho srdca.