Materiálne bohatstvo a láska

V Amerike si rodičia myslia, že svojim deťom musia dať materiálne veci. Ale lásku väčšina amerických rodičov svojim deťom nedáva. Dávajú im pohodlný život. Ale je obrovský rozdiel medzi životom v pohodlí a životom v láske. Detské srdce a detská duša sa o peniaze nestarajú. V hĺbke svojho srdca sa dieťa stará len o matkino a otcovo srdce. Ak dieťa dostane od svojich rodičov lásku, potom je rodičom večne a božsky zaviazané a ono samé ich rovnako zaväzuje.

Láska sa má dávať nezištne, nie s pocitom vnútorného obchodovania . Je absurdné, ak rodičia milujú svoje štvorročné dieťa preto, aby sa im to vrátilo v podobe materiálneho bohatstva, keď bude mať dvadsaťpäť. Boh nás neprestajne zaplavuje Svojím najvyšším Požehnaním . Nikdy sa nestará o našu vďačnosť. Stará sa iba o Svoje rozdávanie. Keď dáva, je šťastný. Na tomto svete môžeme byť šťastní iba vtedy, keď dávame. Matka a otec by mali svojim deťom dať všetko nezištne, neočakávajúc nič za svoju lásku. Je pravda, že ak rodičia naplnia svoje deti láskou, deti im nakoniec ponúknu vďačnosť. Ale praví rodičia sa nestarajú o vďačnosť, starajú sa len o to, aby ľúbili svoje deti. Dokonca aj keď im deti neprejavia svoju vďačnosť, aspoň jedna osoba im bude vždy vďačná za to, čo dali svojim deťom, a tou osobou je Boh. On sa pokúsi potešiť ich Svojím vlastným Božským spôsobom.