Vaša rodičovská úloha

Boh sa skláňa

Tak, ako sa matka skláňa,
aby ponúkla ovocie svojmu dieťaťu,
tak sa aj Nekonečný Boh
skláňa, aby ponúkol Seba .
konečnému.

Posvätným a božským cieľom rodiny je pomôcť každému individuálnemu členovi objaviť svoju vlastnú skutočnú podstatu . Ak ju každý jednotlivec neobjaví v sebe, potom popiera sľub, ktorý dal Bohu . Aký je to sľub? Kedysi, keď ste boli ešte v oblasti duší, sľúbili ste, že realizujete, odhalíte a prejavíte Boha na zemi. Aby ste naplnili tento sľub, vybrali ste si určitú rodinu, v ktorej sa narodíte. Dali ste jej prednosť pred miliónom iných rodín na zemi. Práve v tejto rodine sa odohráva fyzický a duchovný vývoj dieťaťa počas jeho prvých rokov.

Ak ste požehnaní dieťaťom, zhora prinášate do svojho života značnú časť božskosti. V tej chvíli vaša duša skladá ďalší slávnostný sľub Bohu, že urobíte svoje dieťa dokonalým nástrojom Boha. Buď dokážete pomáhať svojmu dieťaťu sami, alebo prijmete pomoc nejakej inej ľudskej bytosti . Toto je sľub vašej duše.

Americkí rodičia si často mýlia nedostatok disciplíny s láskou a záujmom. Nedokážu deťom dať hlbokú lásku a záujem. A čo sa týka prísnej duchovnej disciplíny, vnútornej disciplíny, tú, samozrejme, svojim deťom nedávajú. Ich deti nie sú správne formované vnútornou a vonkajšou disciplínou. Nemajú vhodné vedenie, či už na duchovnej úrovni alebo na fyzickej a mentálnej úrovni.