Ako môžeme naplniť srdcia a duše detí sveta?

Sri Chinmoy: Srdcia a duše detí sveta môžeme naplniť len tým, že sa staneme srdcami a dušami detí sveta. Čo to znamená? V každej chvíli musíme pestovať nadšenie učiť sa veci, ktoré sú osvieťujúce a napĺňajúce. V každej chvíli musíme mať nadšenie a dychtivosť dozvedieť sa viac o pravde, viac o svetle, viac o blaženosti. Je to naša túžba po poznaní, ktorá nám dáva detské srdce a detskú dušu. A len tým, že budeme mať detské srdce a detskú dušu, môžeme naplniť srdcia a duše detí sveta.