Ako to, že Boh vie o mne všetko?

Sri Chinmoy: Boh vie o tebe všetko, pretože ťa stvoril. Keď niečo robíš, vieš všetko, čo si urobil, pretože si to urobil ty. Keď nakreslíš obrázok, vieš od samého začiatku, čo si urobil. Keď sa ťa spýtam, ako si to urobil, budeš mi môcť všetko dopodrobna povedať. Podobne aj Boh stvoril teba. Pretože ťa stvoril, musí o tebe vedieť všetko.