Ako môžem byť s Bohom?

Sri Chinmoy: Môžeš byť s Bohom. V skutočnosti si stále s Bohom. Ale musíš s ním byť vedome. To znamená, že keď je Boh pred tebou alebo v tvojom srdci, musíš Ho rozpoznať. Len keď sa budeš k Bohu modliť so zop(tými rukami pred svojím oltárom skoro ráno a tiež večer, môžeš sa s Ním zjednotiť.