Na čo by som mal meditovať predtým, ako vstúpim do triedy?

Sri Chinmoy: Prosím, meditujte na Najvyššieho v každom zo svojich žiakov. Nemusíte meditovať na každého žiaka individuálne, ale skúste ich všetkých cítiť ako jedinú bytosť, ktorá medituje priamo pred vami. Keď cítite prítomnosť Najvyššieho vo svojich žiakoch, prosím, cíťte, že Najvyšší v nich sa učí od Najvyššieho vo vás. Musíte cítiť, že Najvyšší vo vás je starší brat. Keď starší brat učí mladších, pomaly a postupne získajú jeho múdrosť. Ak to dokážete robiť takto, potom uvidíte, že žiaci sú neoddeliteľnou časťou vašej vlastnej existencie.