Ako môžem najlepšie slúžiť Najvyššiemu v deťoch, ktoré učím?

Sri Chinmoy: Najvyššiemu v deťoch môžete slúžiť najlepšie vtedy, keď k Nemu pociťujete nesmiernu vďačnosť za to, že vám dal príležitosť učiť ich. Keď učíte deti, vtedy dostávate príležitosť, aby ste sa sami stali dieťaťom. V duchovnom živote je vaším cieľom stať sa dieťaťom, aby ste mohli robiť neprestajný pokrok. Ak ste neprestajne vďační Najvyššiemu a ak vám deti pripomínajú vaše večné detstvo, potom robíte najrýchlejší pokrok.

Keď učíte deti, nemyslite na to, že im slúžite, lebo vás za to vaši nadriadení platia. Nie, cíťte, že im slúžite preto, lebo sa tiež chcete stať dieťatom. Keď sa na vás deti usmejú, cíťte, že ten úsmev prichádza od Najvyššieho. Vždy, keď sa dieťa usmeje, rozšíri sa Realita Božieho Sna na zemi. Ak si to zapamatáte, potom budete schopní slúžiť Najvyššiemu neprestajne a veľmi oduševnele.