Meditácia

Meditácia je jazykom Boha. Keď ty a ja hovoríme po slovensky, rozumieme si. Ak chcete komunikovať s Bohom, musíte hovoriť rečou meditácie. Je to spoločný jazyk človeka a Boha. Používa ho Boh aj človek. Keď sa ponoríte hlboko do svojho vnútra, do najväčších hĺbok svojho srdca, vtedy v meditácii komunikujete s Bohom.

Premýšľanie nemá nič spoločného s meditáciou. Dokonca aj rozjímanie, ktoré je pokojným spôsobom introspektívneho rozmýšľania, má ďaleko od disciplinovanej rozľahlosti meditácie. V tom okamihu, keď začnete premýšľať, hráte sa s obmedzením a spútanosťou. Nezáleží na tom, aké sladké a dobré sú vaše myšlienky v tejto chvíli, nakoniec sú bolestivé, jedovaté a deštruktívne, pretože vás obmedzujú a zväzujú. V rozmýšľajúcej mysli nie je žiadna skutočnosť. V jednej chvíli si vystaviate zámok a v nasledujúcej ho zbúrate. Myseľ má svoj význam, ale v duchovnom živote musíte ísť ďaleko za myseľ, tam, kde je večný mier, večná múdrosť a večné svetlo. Vidieť Božiu Skutočnosť a Božiu Víziu naraz a tešiť sa z nich môžete len vtedy, keď pomocou svojej ašpirácie a meditácie pôjdete za oblasť myslenia.