Akú zodpovednosť má otec vo výchove dieťaťa?

Sri Chinmoy: Otec je zodpovedný za to, aby svojim deťom odovzdal svoje vedomosti a múdrosť a priniesol im posolstvo zo šíreho sveta. Malá rodina nie je všetko, je tu aj veľká rodina. Matka dáva všetku svoju lásku, dôvernosť a láskavosť. Otec to robí tiež, ale okrem toho prináša dieťaťu aj posolstvo z vonkajšieho sveta. Matka robí rodinu sladkou, sladšou, najsladšou a otec približuje dieťaťu vonkajší svet. Ukáže mu, že je tu ďalší svet, ktorý musí začleniť do svojho malého sveta, alebo že ten malý svet musí byť neoddeliteľnou časťou veľkého sveta.