Čo je povinnosťou matky vo výchove dieťaťa?

Sri Chinmoy: Povinnosťou matky je naučiť dieťa, ako sa má modliť, ako byť jednoduché, úprimné a milujúce. Týchto niekoľko vecí by matka mala považovať za svätú povinnosť pri výchove svojich detí.