Vtedy Ma potešíš10

Môj Súcitom zaplavený Kapitán,
moje nečisté srdce Ťa neteší,
moja neposlušná myseľ Ťa neteší,
môj namyslený vitál Ťa neteší,
môj ničomný život Ťa neteší.
Mám vôbec niečo čo Ťa teší?

„Áno, Moje úprimnosťou zaplavené dieťa,
teší Ma bezsenne dychtivá ochota
tvojej duše.
Snaž sa byť prebudeným srdcom
a oslobodeným životom.
Vtedy Ma potešíš
ďaleko za svoju predstavivosť.“


CC 10. 10. augusta 1987.