Otázka: Niekedy cítim, že drobný plameň ašpirácie vo mne zhasol. Čo na mňa vtedy zaútočilo?

Sri Chinmoy: Keď cítiš, že drobný plameň ašpirácie v tebe zhasol, znamená to jednu z dvoch vecí. Buď na teba zaútočili túžby alebo si vedome či nevedome spal v jednej zo svojich známych izieb: zhovievavosti k sebe samému alebo nevedomosti.