Otázka: Čo môžeme urobiť, aby sme udržali miesto, kde si zasadil strom, miestom neustálej ašpirácie?

Sri Chinmoy: Bez ohľadu na to, aké je zlé počasie, každý deň tam môže prísť meditovať jeden zo žiakov. Môžete tam ísť skoro ráno, o siedmej alebo inokedy, na päť, desať alebo pätnásť minút. Keď ponúknete stromu svoju ašpiráciu, je to ako keď kŕmite malé dieťa. Vo vašom Centre je štyridsať alebo päťdesiat členov. Jeden deň nakŕmiš dieťa ty, ďalší deň príde niekto iný. Dieťa nemôže žiť zo včerajšieho jedla. Dieťa treba nakŕmiť každý deň. Keď budeš prichádzať každý deň a dávať tomuto miestu svoju ašpiráciu, potom zosilnie. Malé dieťa jedného dňa vyrastie a stane sa pýchou rodiny. Potom tu budú ľudia niečo cítiť.

Ak si svätec sadne ku stromu a neskôr si sadneš na to isté miesto ty, nebudeš vedieť prečo, ale budeš mať zbožný pocit. Ale ak si sadneš tam, kde bol niekto neašpirujúci a nebožský, potom budeš cítiť zlé sily – ako do teba vstupujú nízke vitálne myšlienky a nebožské myšlienky. Takže tu tiež, ak prichádzaš skoro ráno a ponúkaš tomuto miestu svoju vlastnú ašpiráciu, ľudia tam určite budú niečo cítiť. Ale ak neprídeš, potom tam príde nejaký veľmi neašpirujúci človek z okolia a ašpirácia sa tam stratí. Takže ak sa k tomu každý postaví so všetkou vážnosťou a bude sa tam chodiť modliť a meditovať, určite to pridá ašpiráciu všetkým, ktorí prídu k tomuto stromu.