Otázka: Je ašpirácia darom od Najvyššieho? Ako ju môžeme zväčšiť?

Sri Chinmoy: Ašpirácia je nepochybne bezpodmienečným darom Najvyššieho. Môžete ju zväčšiť tak, že si ju budete každý deň stále viac vážiť a ceniť.