Otázka: Prečo krásne a rozľahlé prírodné útvary ako moria, pohoria a podobne, zapaľujú našu ašpiráciu?

Sri Chinmoy: Rozľahlosť a výška vždy zapaľujú našu ašpiráciu. Boh má zvláštny sen, že chce byť naplnený prostredníctvom rozľahlosti a výšky. Je to Boží najvýznamnejší vnútorný Sen v rozľahlosti a výške, ktorý zapaľuje našu ašpiráciu.