Otázka: Kedy vyjde slnko ašpirácie a naplno osvieti všetky stránky môjho bytia?

Sri Chinmoy: Slnko ašpirácie vyjde naplno, aby osvietilo všetky stránky tvojho bytia, iba keď budeš neustále cítiť, že slnko ašpirácie je jediná existencia skutočnosti v tvojom živote a v celom Božom stvorení.