Otázka: Ako si môže človek udržať vysokú ašpiráciu, keď pracuje dlhú dobu každý deň s neašpirujúcimi ľuďmi?

Sri Chinmoy: Ak musíš pracovať každý deň s neašpirujúcimi ľuďmi, môžeš si udržať vysokú ašpiráciu rovnako, ako dokáže študovať najlepší žiak v triede so zlými žiakmi. Najlepší žiak má svoj cieľ. Potrebuje dokonale zvládnuť učivo, tešiť svojho učiteľa a byť zaplavený svetlom poznania, zatiaľ čo zlí žiaci si tieto veci vôbec neuvedomujú, alebo sa o to nestarajú. Podobne, keď pracuješ s neašpirujúcimi ľuďmi, musíš venovať všetku svoju pozornosť vnútornému životu ašpirácie a jeho cieľu – realizácii najvyššieho Absolútna.