4.

Anjel je nebeská krása a vízia zostupujúca od Boha. Anjel je pozemská povinnosť a poslanie vystupujúce k Bohu.
Sri Chinmoy, Anjeli, Sri Chinmoy Centrum, 2024