Holubica: Mier

Holubica, moja holubica,
spievaš pieseň o mieri.
Všetky ašpirujúce ľudské bytosti
kľačia na kolenách pred Bohom,
aby získali tvoj večný poklad.
Bez teba nie je život nič iné
ako ničivý stres.
S tebou je život naplnený uspokojením
v nekonečnej miere.
Sri Chinmoy, Kráľovstvo zvierat, Sri Chinmoy Centrum, 2024