Delfín: Múdrosť

Delfín, môj delfín,
tvoja pokročilá múdrosť popiera,
že by si bol menejcenný
ako lesné zvieratá.
Neprestajne sa snažíš
dať človeku pocítiť,
že tvoje vedomie s neustálym bojom
hraničí s extrémami ľudského života.
Sri Chinmoy, Kráľovstvo zvierat, Sri Chinmoy Centrum, 2024