Pes: Vernosť

Pes, môj pes,
Tvojej vernosti sa nevyrovná,
ani keď sa vernosť Neba
spojí s vernosťou zeme.
Človek potrebuje tvoje srdce,
aby bol úspešný.
Boh potrebuje tvoju dušu,
aby napredoval.
Sri Chinmoy, Kráľovstvo zvierat, Sri Chinmoy Centrum, 2024