Šváb: Nepríjemnosť

Šváb, môj šváb,
tvoje nepríjemné vyrušovanie
spôsobuje pre ľudstvo
vážny problém.
Nevidíš to?
Si taký slepý?
Si naozaj slepý?
Koľkokrát sme ti povedali,
že ťa vôbec nepotrebujeme
na svojom pokojnom a plodnom stretnutí
a vo svojom živote
potešenia a pôžitku?
Sri Chinmoy, Kráľovstvo zvierat, Sri Chinmoy Centrum, 2024