Kohút: Signál smrti

Kohút, môj kohút,
prečo dávaš signál smrti?
„Čo mám robiť?
Boh ma vybral a urobil ma nástrojom,
aby som ohlasoval smrť človeka.
Ako dlho môže človek hrať?
Nie naveky.
Hovorím unavenému človeku:
,Choď si oddýchnuť.
Moja priateľka smrť
starostlivo pripravila
svoje hniezdo pre teba,
len pre teba.´“
Sri Chinmoy, Kráľovstvo zvierat, Sri Chinmoy Centrum, 2024