Kde duša odpočíva potom, ako opustí telo? Berie si so sebou svoje telesné alebo pozemské obmedzenia?

Keď duša opustí telo, zostáva najprv na krátky čas vo vitálnom svete. Niektoré duše tu trpia, iné nie. Je to ako návšteva novej a zvláštnej krajiny. Niekto má šťastie, že sa takmer okamžite dokáže voľne stretávať s ľuďmi tejto novej krajiny a chápať ich kultúru, zatiaľ čo iní také šťastie nemajú.

Duša si so sebou do vyšších svetov neberie žiadne pozemské obmedzenia. Keď duša alebo psychická bytosť opustí telo a vracia sa späť do svojej vlastnej sféry, zhromaždí podstatu svojich pozemských zážitkov. Nejakú dobu zostáva vo svojej oblasti a potom sa vracia späť na tento svet s novým odhodlaním a novými možnosťami realizovať a naplniť Božské tu na zemi.

Sri Chinmoy, Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971