Ako sa to líši od požiadaviek, ktoré kladie ego?

Teraz už vieme, že duša nekladie požiadavky. Keď ego kladie nejaké požiadavky, všetky sú zamerané na seba – „ja“, „mňa“, „moje“. Ego chce vlastniť a byť vlastnené. Ego sa chce naplniť tým, že sýti vonkajšiu osobnosť. Ale to je jednoducho nemožné, pretože jeho túžby sú nekonečné. Keď chce duša niečo mať, nie je to pre jej osobný prospech, ale pre naplnenie Božského. Ego nakoniec zažíva sklamanie, zatiaľ čo duša naplnením Božskej Vôle dosiahne svoje vlastné absolútne naplnenie.
Sri Chinmoy, Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971