Ako človek spozná, či je jeho duša šťastná?

Predovšetkým si musí uvedomiť a cítiť, kde duša prebýva, kde sa v tele nachádza. Aby človek poznal a cítil dušu, musí ašpirovať. Počas svojej planúcej ašpirácie, počas svojej duchovnej cesty, môže človek skutočne zistiť, či je jeho duša šťastná alebo nie. Len keď bude vidieť a cítiť radosť vo vnútri a vonku, a tiež keď nebude nachádzať chyby na Božom stvorení a na Božej spravodlivosti, pocíti, že jeho duša je šťastná.
Sri Chinmoy, Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971