Podniká duša človeka počas spánku nejaké cesty?

Áno. Duša sa vydáva na cesty do rôznych úrovní vedomia. Existuje sedem vyšších svetov a sedem nižších svetov. Počas spánku duša obyčajne týmito svetmi cestuje. Duša takmer každého človeka má to šťastie, že má prístup k niektorým z týchto svetov, ale veľmi málo ľudí si tieto zážitky uvedomuje, keď sa odohrávajú, alebo si ich pamätá po prebudení.
Sri Chinmoy, Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971