Dokázal by som to urobiť ja?

Prečo nie? V okamihu, keď ti Boh dá schopnosť, ľahko dokážeš rozbité vajce znova spojiť. Príde deň, keď ty, ja a každý človek bude mať tú istú silu, ako má teraz Boh.
Sri Chinmoy, Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971