Ako môžeme ego oslabiť a nakoniec ho premôcť?

Tým, že sa sústredíme na Božie všetko prestupujúce Vedomie. Toto Vedomie nie je niečo, čo musíme dosiahnuť. Toto Vedomie je už vo vnútri v nás, my si ho len musíme uvedomiť. Potom ho počas meditácie musíme rozvíjať a nekonečne ho osvietiť. A na naše veľké prekvapenie bude ego pochované v lone smrti.
Sri Chinmoy, Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971