Čo sa týka vízie a jej naplnenia, ako človek zistí, že má tú správnu „víziu“?

Máte na mysli seba, alebo hovoríte všeobecne? Ak sa to týka vás, je ľahké vám odpovedať. Viem, že vo vašej meditácii sú chvíle, keď idete veľmi hlboko a váš vnútorný hlas vám okamžite povie, že niečo už bolo vykonané. Vaša myseľ neprichádza, nevnucuje tomuto hlasu svoje myšlienky a nehovorí: „Keď to urobíš, možno to bude chyba. Nerob to, lebo sa v budúcnosti niečo môže stať. Keď to urobíš… a keď to neurobíš…“ a tak ďalej. Myseľ nezasahuje. Pokiaľ máte vo svojej hlbokej meditácii tento druh vízie, môžete si byť istý, že je správna a spontánne prinesie vlastné naplnenie.
Sri Chinmoy, Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971