Čo znamená AUM?

AUM je sanskritské slovo, slabika. Slovo alebo slabika v sanskrite má špeciálny význam a tvorivú silu. AUM je Matka všetkých zvukov. Keď opakujeme AUM, v skutočnosti znášame zhora Mier a Svetlo a vnútri aj okolo seba vytvárame univerzálnu harmóniu. Keď opakujeme AUM, naša vnútorná i vonkajšia bytosť získava inšpiráciu a je zaplavená božským pocitom a inšpiráciou. AUM sa nič nevyrovná. AUM má nekonečnú silu. Samotným opakovaním AUM môžeme realizovať Boha.

Keď opakujete AUM, snažte sa cítiť, že je to Boh, ktorý sa vo vnútri vás šplhá hore a dole. Stovky hľadajúcich v Indii realizovali Boha len tým, že opakovali AUM. AUM je symbolom Boha, Stvoriteľa.

Keď opakujete AUM, skúste prosím pozorovať, čo sa v skutočnosti deje. Ak budete opakovať meno mačky, psa alebo opice, alebo dokonca aj obyčajného človeka, nezískate žiadnu inšpiráciu. Keď ale vyslovíte AUM, ktoré je symbolom Stvoriteľa, životným dychom Stvoriteľa, okamžite získate určitý vnútorný pocit, pocit, ktorý inšpiruje vaše vnútorné a vonkajšie aktivity k rozšíreniu vašej vízie a naplneniu vášho života tu na Zemi. Také je tajomstvo AUM. Ak chcete mať tajomstvo na celý život, tu ho máte. Opakujte dušeplne AUM a všetko bude vaše.

Sri Chinmoy, Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971