Kedy ste prišli na myšlienku, že vo vašom vnútri existuje vnútorné Ja? A keď ste zistili, že máte vnútorné Ja, ako ste dokázali komunikovať s ostatnými ľuďmi, ktorí si neuvedomovali, že toto vnútorné Ja majú?

Od detstva som intuitívne vedel, že v mojom vnútri existuje hlbšie Ja. Každý z nás má vnútorné Ja. Niektorí si toto vnútorné Ja uvedomujú a iní nie. Tí, ktorí si ho uvedomujú, sú podľa nás duchovne pokročilí. Aby si vytvorili most medzi vonkajším svetom a vnútorným svetom, medzi vonkajšou bytosťou a vnútornou bytosťou, udržujú si horiaci plameň ašpirácie. Táto ašpirácia je založená na vonkajšom a vnútornom sebaobetovaní.

Povedzme, že ste našli svoje vnútorné Ja a vnútorný život, a objavili ste riešenie svojich vnútorných problémov. Váš sused si však vnútorný život a vnútorný svet vôbec neuvedomuje. Pre vás by teraz bolo nesmierne ťažké, aby ste ho vnútorne pochopili. On nedokáže prísť a vstúpiť do vášho vedomia, pretože to je pre obyčajného človeka veľmi ťažké. Pokiaľ si ale k nemu chcete vytvoriť most, môžete počas meditácie a koncentrácie robiť toto: Najprv choďte hlboko dovnútra a vyneste z vnútra do popredia všetky svoje sladké, jemné a harmonické pocity. Potom ich do neho počas svojej meditácie vedome hoďte do jeho mysle, tela a srdca. Tým medzi vami vytvoríte most.

Vo svojom vnútornom svete ste v bezpečí. Vaše spojenie s vnútorným svetom vám dalo obrovskú istotu pri zvládaní vonkajšieho sveta. Teraz môžete ísť a povedať mu o duchovnom živote, vnútornom živote, o živote ktorý vám prináša pravé šťastie. Potom si to bude môcť sám vyskúšať.

Takže najprv pomocou meditácie sýťte svoju vnútornú bytosť, podobne ako každý deň zalievate kvetinu. Potom so svojím tvorivým prejavením vstúpte do vonkajšieho sveta, aby ste vytvoril most medzi svojím vnútorným dosiahnutím a vonkajším svetom, kde dôjde k vášmu budúcemu naplneniu.

Sri Chinmoy, Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971