V Indii sa manželky odovzdajú svojim manželom. Prečo sa nestarajú o svoju vlastnú osobnosť?

Dúfam, že viete, čo odovzdanie znamená. V ozajstnom odovzdaní svoju osobnosť nestrácame. Práve naopak, rozšírime ju. Napríklad, keď sa úplne odovzdáme Bohu, vo svojom uctievaní sa s Ním zjednotíme. Jeho Sila sa potom pridá k našej. Odovzdanie je úplne dobrovoľné. Poddať sa zo strachu niekomu silnejšiemu než sme my, nie je odovzdanie. Pravé odovzdanie je obrovská sila, ktorá naplní samu seba, keď sa zjednotí s predmetom svojho uctievania. V Indii odovzdávajú ženy svojim mužom samotnú svoju existenciu radostne a bezvýhradne a získavajú skutočnú radosť z pravej jednoty.
Sri Chinmoy, Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971