Ak sa Ind, žijúci na Západe ožení s Američankou, prijmú ju jeho rodičia keď pôjdu do Indie?

To úplne závisí od rodičov. Ak sú ortodoxní a konzervatívni, nemusia ich prijať. Ak sú však vo svojich názoroch liberálni a tolerantní, ak si cenia spojenie medzi Východom a Západom, potom s radosťou prijmú svojho syna a nevestu. Z duchovného hľadiska, v Božom Svetle, nie je dôležitá rasa či náboženstvo, ale najdôležitejším je pravé naplnenie dvoch ľudských duší v jednote.
Sri Chinmoy, Joga a duchovný život. Cesta indickej duše., Tower Publications, Inc., New York, 1971