16.

Človek, ktorý vedie vojnu,
v skutočnosti najviac trpí
pochybnosťami o sebe samom.