10.

Je vrcholom absurdity,
keď vojnoví štváči
svojím vlastným spôsobom vysvetľujú
všetko napĺňajúci Boží Mier a Blaženosť.